Spoleto

Sídlo rodinné firmy Monini se nachází ve městě Spoleto v kraji Umbria, který je sám o sobě proslulý výrobou vysoce kvalitního a chuťově lahodného oleje .

Spoleto – více než 2500 let historie…

Ačkoliv badatelské stopy naznačují, že město spoleto bylo obydleno již v dobách prehistorických, jeho oficiální založení se datuje od roku 1000 před n.l.
Už ve 3. stolení před n.l. město přešlo pod správu Říma a stalo se kolonií, která nesla název Spoletium. Ta v dalších letech prokázala svou sílu při úspěšném odolávání tlaku Hannibalových vojsk a postupně se stávala důležitým spojencem Říma v období Punských válek.

Později, roku 1155, se Spoleto stalo terčem armády Federika I. Barbarossy a téměř celé město bylo zničeno. Ačkoliv se kolem roku 1240 město prohlašovalo za samostatné, jednoznačně se zde projevovaly vlivy církve.

Ke konci 13. století byly započaty stavby kruhových hradeb, jež měly nejen chránit, ale hlavně zvětšit a vymezit území města. Dochovalé části těchto hradeb můžeme obdivovat dodnes.

V dobách mezi 17. a 18. stoletím majetné šlechtické rodiny požádaly renomované římské architekty o renovaci svých sídel a významných částí města, zejména kostelů. Tyto úpravy hrály zásadní roli v přeměně města do dnešní podoby.

Po nutných obnovách města, které přišly po éře francouzské okupace a následném sjednocení Itálie, politický význam Spoleta klesá a hlavním městem regionu Umbrie je vyhlášena Perugia.

Dnes vám však Spoleto může nabídnout nejen nezapomenutelnou atmosféru malebného výletního útočiště s množstvím architektonických skvostů a tradičních osterií (typických restaurací s domácí kuchyní), ale zároveň vám může zpestřit kulturní zážitky svým proslulým „Two Worlds Festivalem“, jehož tradice byla započata v roce 1957. Festival se koná vždy na přelomu června a července a každoročně přiláká příznivce hudby, opery, baletu, divadla a výtvarného umění.